AKTUALITĀTES / NEWS

April 20, 2014
 
Laureates Announced of the International Composers’ Competition WINDSTREAM 2014
First Prize of the International Composers' Competition WINDSTREAM 2014 was awarded to the composition “Motus contrarius”, composer Jukka-Pekka Lehto (Finland); second prize – “Astrolabio”, composer Girolamo Deraco (Italy); third prize – Mir geht ein Licht auf”, composer Gundega Šmite (Latvija) .
Yesterday, April 19 at the Great Guild Concert Hall the Final Round of the International Composers’ Competition WINDSTREAM 2014 took place. The compositions that were selected for the Final Round were performed by the RIGA Professional Symphonic Band under the baton of Mārtiņš Ozoliņš. The competition takes place in frames of the Spring Festival WINDSTREAM, which is an event of the year of Riga as the European Capital of Culture.
The jury consisted of composer and conductor Jan Van der Roost (Belgium), composer and conductor Franco Cesarini (Switzerland), composer Toshio Mashima (Japan), conductor Mārtiņš Ozoliņš and composer Andris Dzenītis (Latvia).
Tonight, April 20 at 7 p.m. at the Great Guild Concert Hall the Awards Ceremony and Laureate Concert will take place and there will be an opportunity to listen to the awarded compositions. The musicians of the RIGA Professional Symphonic Band have decided to give the choice award to the composition “Astrolabio”, composer Girolamo Deraco. Complimentary invitations are available at the offices of Biļešu paradīze and before the concert – at the Great Guild Concert Hall.
 
20. aprīlis, 2014
 
Noskaidroti Starptautiskā komponistu konkursa WINDSTREAM 2014 laureāti
Pirmā godalga Starptautiskajā komponistu konkursā WINDSTREAM 2014 piešķirta skaņdarbam Motus contrarius”, komponists Jukka-Pekka Lehto (Jukka-Pekka Lehto, Somija); otrā godalga – skaņdarbam „Astrolabio”, komponists Džirolamo Derako (Girolamo Deraco, Itālija); trešā godalgaskaņdarbam„Mir geht ein Licht auf”, komponiste Gundega Šmite (Latvija).
Vakar, 19. aprīlī, Lielajā ģildē norisinājās Starptautiskā komponistu konkursa WINDSTREAM  2014 Fināla kārta. Koncertā Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā atskaņoja finālam izvirzītos skaņdarbus. Konkurss notiek Pavasara festivāla WINDSTREAM ietvaros un tas ir Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas notikums.
 
Žūrijā darbojās komponists un diriģents Jans Van der Rosts no Beļģijas, komponists un diriģents Franko Cesarīni no Šveices, komponists Tošio Mašima no Japānas, diriģents Mārtiņš Ozoliņš un komponists Andris Dzenītis.
 
Jau šovakar, 20. aprīlī, plkst. 19.00 Lielajā ģildē notiks konkursa Apbalvošanas ceremonija un laureātu koncerts, un būs iespēja dzirdēt apbalvotos skaņdarbus. Orķestra „Rīga” mūziķi ir izvēlējušies savu simpātiju balvu piešķirt skaņdarbam „Astrolabio”, komponists Džirolamo Derako (Itālija). Bezmaksas ielūgumi –  „Biļešu paradīzes” kasēs un pirms koncerta – Lielajā ģildē.
Pavasara festivālu WINDSTREAM atbalsta Rīgas dome, Nodibinājums „Rīga 2014”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Koncertorganizācija „Ave sol”, Spānijas vēstniecība Latvijā, Spānijas Kultūras aģentūra AC/E, Latvijas Radio 3 – Klasika, „Mūzikas Saule”, „Riga This Week”, „Easyget”, „Albert Hotel”, „Latvia Tours”, „Double Coffee”, Rīgas Šaha federācija, Rīgas Šaha skola.

 January 30, 2014

 Finalists Announced of the International Composers Competition WINDSTREAM 2014

 

Finalists Announced
of the International Composers Competition WINDSTREAM 2014

 The Second Round of the International Composers' Competition "WINDSTREAM 2014" has concluded. According to the Competition Regulations, six compositions have advanced to the Final Round, which will take place on April 19, 2014 at the Riga Great Guild Hall at 7PM. The jury of the Second Round and the Final Round consists of composer and conductor Jan Van der Roost (Belgium), composer and conductor Franco Cesarini (Switzerland), composer Toshio Mashima (Japan), conductor Mārtiņš Ozoliņš and composer Andris Dzenītis (Latvia).

At the end of the year 2012 the RIGA Professional Symphonic Band announced the International Composers’ Competition “WINDSTREAM 2014” with the motto “Feel Bach, Continue Bach, Discuss with Bach”. Composers were encouraged to create compositions for symphonic wind band ensemble setups corresponding to the setup of the RIGA Professional Symphonic Band, thematically linking these compositions with the music of Johann Sebastian Bach. The competition takes place in frames of the Spring Festival WINDSTREAM, which is an event of the year of Riga as the European Capital of Culture.
Managing director of the RIGA Professional Symphonic Band, Dr. Art. Ilona Breģe says: “Composers were invited to submit their scores to the competition until August 31, 2013. The RIGA Professional Symphonic Band wishes to express its sincere gratitude to all composers who submitted their compositions to the International Composers’ Competition “WINDSTREAM 2014”!
After the preliminary selection and the First Round 12 compositions with the highest marks were selected for the anonymous Second Round. 

From these 12 compositions the six following opuses were selected by the international jury for the Final Round (here mentioned in alphabetical order):
„2Q13. In memoriam, composer Diego David Cuevas Sanchez (Spain) 
Astrolabio,composer Girolamo Deraco (Italy); 
Bach Being Beauteous, composer Charles Robin Broad (Germany); 
Mir geht ein Licht auf, composer Gundega Šmite (Latvia);
Motus contrarius, composer Jukka-Pekka Lehto (Finland);
Phrase, composer Nima Gousheh (United Kingdom).
The audience is invited to the Riga Great Guild Hall: on April 17, 2014 the Jury Concert will feature compositions by Franco Cesarini, Andris Dzenītis, Toshio Mashima and Jan Van der Roost, on April 19 the Final Round of the competition will take place in presence of the authors of the Final Round compositions and the international jury; the Awards Ceremony and Concert will take place on April 20. Up-to-date information available at:
 www.windstream.lv, www.music.lv/riga, www.facebook.com/RIGAorchestra.

 

30. janvāris, 2014
Paziņoti Starptautiskā komponistu konkursa "WINDSTREAM 2014" finālisti

Noslēgusies Starptautiskā komponistu konkursa "WINDSTREAM 2014" otrā kārta. Saskaņā ar konkursa nolikumu, seši skaņdarbi tiek izvirzīti konkursa finālam, kas notiks 2014. gada 19. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā ģildē, Rīgā. Konkursa otrās un trešās kārtas žūrija strādā sekojošā sastāvā: komponists un diriģents Jans Van der Rosts (Jan Van der Roost, Beļģija), komponists un diriģents Franko Cesarīni (Franco Cesarini, Šveice), komponists Tošio Mašima (Toshio Mashima, Japāna), diriģents Mārtiņš Ozoliņš un komponists Andris Dzenītis (Latvija).

2012. gada nogalē Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” izsludināja Starptautisko komponistu konkursu "WINDSTREAM 2014" ar moto "izjūti Bahu, turpini Bahu, debatē ar Bahu", un komponisti tika aicināti sacerēt skaņdarbus pūtēju orķestrim ar sastāvu, kas atbilst Profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" sastāvam, veidojot muzikālas un saturiskas arkas ar Johana Sebastiāna Baha mūziku. Konkurss notiek Pavasara festivāla "Windstream" ietvaros un tas ir Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas notikums.
K
onkursa producente, Profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” direktore  Ilona Breģe saka: „Līdz 2013. gada 31. augustam komponisti iesūtīja savus darbus konkursam.Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” pateicas visiem komponistiem, kuri bija iesūtījuši savus skaņdarbus!”

Pēc atlases un konkursa pirmās kārtas, uz konkursa otro kārtu, kas bija anonīma, tika izvirzīti 12 skaņdarbi, kuri bija saņēmuši augstāko vērtējumu pirmajā kārtā. No otrās kārtas skaņdarbiem starptautiskā žūrija finālam izvirza sešus darbus (nosaukti alfabētiskā secībā) un to autori ir:
„2Q13, komponists Djēgo Dāvids Kuevas Sančess (Spānija);
Astrolabio,komponists Džirolamo Derako (Girolamo Deraco, Itālija);
Bach Being Beauteous, komponists Čārlzs Robins Brouds
                                            (Charles Robin Broad, Vācija);   
Mir geht ein Licht auf, komponiste Gundega Šmite (Latvija);
Motus contrarius, komponists Jukka-Pekka Lehto (Jukka-Pekka Lehto, Somija);
Phrase, komponists Nima Goušehs (Nima Gousheh, Lielbritānija).

Klausītāji tiek aicināti uz koncertiem Rīgā, Lielajā ģildē: 17. aprīlī notiks Žūrijas koncerts, kurā skanēs Franko Cesarīni, Andra Dzenīša, Tošio Mašimas un Jana van der Rosta skaņdarbi, 19. aprīlī, klātesot konkursa fināla darbu autoriem un starptautiskai žūrijai, notiks konkursa Fināla kārta, bet 20. aprīlī – Laureātu apbalvošanas ceremonija un koncerts.
Aktuālākā informācija ir pieejama www.windstream.lv,  www.music.lv/riga, www.facebook.com/RIGAorchestra, www.draugiem.lv/pporiga,  www.draugiem.lv/windstream.

_______________

Starptautiskais komponistu konkurss WINDSTREAM 2014 notiks pirmo reizi un ir daļa no Pavasara festivāla WINDSTREAM. Konkursu organizē Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga 2014”, kas ir Eiropas kultūras galvaspilsētas gada rīkotājs Latvijā.

Starptautiskais komponistu konkurss WINDSTREAM 2014 notiks Johana Sebastiāna Baha zīmē un ir iekļauts Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros.
 
The 1st International  Composers' Competition  WINDSTREAM 2014  will take place in frames of the Spring Festival WINDSTREAM and will be organized by the RIGA Professional Symphonic Band in collaboration with the Riga 2014 Foundation – the organizer of the European Capital of Culture Year in Latvia.
The International Composers Competition WINDSTREAM 2014  is an integral part of the European Capital of Culture Programme and is realised under the sign of J. S. Bach.

 

program 2014 programma 2014